Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
AlmaVet Oy
Y-tunnus: 2674198-2
Osoite: Vasarakatu 19, 40330 Jyväskylä

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot
email: info@almavet.fi

Rekisterin nimi
AlmaVet Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään AlmaVet Oy:n viestintään ja digitaaliseen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietokentät
Henkilön nimi
Henkilön sähköpostiosoite

Rekisterin tietolähteet
AlmaVet Oy:n asiakasrekisteri.

Tietojen luovutus
Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on talletettu salasanasuojattuun asiakkuudenhallintajärjestelmään, johon on pääsy AlmaVet Oy:n valtuuttamilla henkilökunnan jäsenillä AlmaVet Oy:n sisällä.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
– vierailijan IP-osoite
– vierailun ajankohta
– selatut sivut ja sivujen katseluajat
– vierailijan selain

Sinun oikeutesi
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää AlmaVet Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@almavet.fi.